Zeilschool Op de Helling - CWO-zeilschool in Heeg, Friesland

Over de
zeilschool

Zeilschool Op de Helling

Zeilschool Op de Helling is in februari 1996 opgericht door ervaren zeilinstructeurs die voor het overgrote deel tot die tijd les gaven op de vroegere zeilschool het Molenhuis in Woudsend. Inmiddels zijn er zo'n 100 instructeurs, kampleiders en andere betrokkenen actief binnen Op de Helling.

Vereniging

Al onze medewerkers en instructeurs zetten zich vrijwillig in voor de zeilschool. Elk kamp staat er dus een gemotiveerde en opgeleide staf klaar om er een gezellige week van te maken. Doordat we kleine kampen aanbieden leert iedereen elkaar snel kennen en is er genoeg aandacht voor alle deelnemers. Naast het zeilen besteden we veel aandacht aan spellen en avondprogramma. Elke week eindigt met een spetterende bonte avond.

De doelstelling die Op de Helling beoogt is tweeledig. Ten eerste het organiseren van watersportactiviteiten voor verschillende leeftijdsgroepen en ten tweede de medewerkersde mogelijkheid te geven zich in een educatieve, sociale ambiance leuke activiteiten van allerlei aard te ontplooien. Ieder lid kan bijdragen in de organisatie en ontwikkeling van Op de Helling door bijvoorbeeld zitting te nemen in een commissie, werkgroep of bestuur.

CWO

Op de Helling geeft les volgens de eisen en normen van de Commissie Watersport Opleidingen, kortweg CWO. Dit is een landelijk erkende organisatie met een uniforme diploma-lijn. Aan het eind van de week krijgen alle deelnemers een diploma of vorderingenstaat met daarop de door hen beheerste vaardigheden. Al onze instructeurs zijn opgeleid volgens het CWO-systeem zodat er goed en veilig wordt lesgegeven.
Als je al een CWO-diploma of vorderingenstaat hebt, neem die dan mee!

Medewerker worden?

Vind je het leiden van kampen leuk of ben je de koning(in) van de keuken? Geef dat dan aan tijdens je zeilweek. Als wij je geschikt vinden en plek hebben en je bent minstens 16 jaar, dan nodigen we je uit om aan ons opleidingstraject te beginnen. Voor zeilinstructeurs gaat dit conform de eisen vanuit de CWO, voor walmedewerkers kunnen we je een interne opleiding aanbieden.

Helling-fonds

Het plezier dat we zelf beleven tijdens het zeilen delen we graag met anderen.

Zeilschool Op de Helling heeft in haar statuten een aantal maatschappelijke doelstellingen opgenomen. Een van die doelstellingen is het bieden van de mogelijkheid voor een zeilvakantie aan kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen.

Vanuit deze doelstelling bieden wij ieder jaar een aantal zeilvakanties aan aan kinderen die niet in de gelegenheid zijn om op eigen kosten deel te nemen. Dit zijn vaak kinderen uit gezinnen die het financieel erg moeilijk hebben en voor wie het absoluut onmogelijk is om zelf een vakantie te bekostigen. Voor de selectie van deze kinderen werken we samen met organisaties die deze gezinnen kennen en zich bijvoorbeeld bezighouden met hulpverlening bij schulden of andere sociale hulp.

Om dit voort te kunnen blijven zetten kunnen wij jouw steun goed gebruiken. Bij een boeking kun je een extra donatie doen aan dit fonds waarmee we extra plekken bekostigen. Doneren aan het fonds zonder een week te boeken kan natuurlijk ook. Je kunt je bijdrage overmaken op bankrekening NL 21 INGB 0004674654 ten name van Stichting Op de Helling onder vermelding van de tekst Hellingfonds, je postcode, huisnummer en e-mailadres. Je e-mailadres wordt natuurlijk alleen maar gebruikt voor de toezending van een bevestiging en eenmalig het jaarverslag.