Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vind je een samenvatting van onze algemene voorwaarden, zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. De volledige versie is te downloaden als PDF bestand.

  • Na het boeken ontvang je van ons binnen twee of drie werkdagen per post een bevestigingsbrief en een factuur.
  • Het factuurbedrag kan in twee termijnen voldaan worden. 50% van de totale som ontvangen we graag binnen twee weken na de factuurdatum. De andere helft dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de vakantie voldaan te zijn. Boek je minder dan 6 weken voor aanvang van de vakantie dan dient het gehele bedrag binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te zijn, maar natuurlijk niet later dan de aanvangsdatum van de vakantie. Deze data staan op de factuur die je van ons ontvangt overigens duidelijk aangegeven.
  • Als je onverhoopt annuleert zitten daar kosten aan verbonden. Logisch, aangezien wij ook kosten gemaakt hebben voor jouw boeking. Als je tijdig annuleert zijn die kosten echter beperkt en bedragen 25 euro. Onder tijdig annuleren verstaan wij uiterlijk 6 weken voor aanvang van de week. De rest van het al betaalde bedrag storten we dan binnen 14 dagen terug op dezelfde rekening als waarvan is betaald.
  • Annuleer je echter binnen 6 weken voor aanvang van de week (of annuleer je helemaal niet maar kom je niet opdagen) dan ben je het gehele bedrag gewoon verschuldigd. Wij hebben immers een plek voor je vrijgehouden en kunnen die op zo'n korte termijn waarschijnlijk niet meer opvullen. We raden je dan ook aan om een annuleringsverzekering af te sluiten!
  • Als je niet tijdig betaalt behouden we ons het recht voor om je boeking eenzijdig te annuleren. Normaliter sturen wij je echter een of meerdere herinneringen voordat we hiertoe over gaan. Bij een last-minute boeking kan het echter wel eens voorkomen dat we hier vanaf zien als de betaling uitblijft en we je niet telefonisch kunnen bereiken. Als wij de boeking eenzijdig annuleren omdat er niet op tijd betaald wordt blijft wel gewoon de verplichting bestaan om te betalen.
  • Als wij de boeking om een andere reden onverhoopt moeten annuleren krijg je natuurlijk per ommegaande je geld terug. Het komt gelukkig vrijwel nooit voor dat we hiertoe moeten overgaan.
  • Als er niet gezeild kan worden vanwege het weer of andere onvoorziene omstandigheden bieden wij een vervangende invulling aan. Hiermee ontstaat echter geen recht op restitutie van (een deel van de) betaalde som.
  • Je persoonsgegevens worden door ons alleen gebruikt voor onze eigen organisatie en promotie (wij sturen je bijvoorbeeld jaarlijks onze nieuwe folder toe). Wij zullen de gegevens nooit aan derden geven, behalve als dat nodig is voor onze eigen organisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verzendkantoor dat voor ons onze folders verstuurd.

Wij hebben ons uiterste best gedaan om alle belangrijke punten uit de algemene voorwaarden in deze samenvatting op te nemen en hebben geprobeerd om met de samenvatting een zo correct mogelijke afspiegeling weer te geven van onze algemene voorwaarden. Er kunnen aan de samenvatting echter geen rechten ontleend worden. Dat kan alleen aan de volledige algemene voorwaarden zoals ze in de PDF staan.