Het Hellingfonds

Foto's week 2 2019

Het plezier dat we zelf beleven tijdens het zeilen delen we graag zoveel mogelijk met anderen. Om dit zo breed mogelijk te bewerkstelligen is het Hellingfonds ontstaan.

Maatschappelijke doelstellingen

Zeilschool Op de Helling heeft in haar statuten een aantal maatschappelijke doelstellingen opgenomen. Een van die doelstellingen is het bieden van de mogelijkheid voor een zeilvakantie aan kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen.

Vanuit deze doelstelling bieden wij ieder jaar een aantal zeilvakanties aan kinderen die niet in de gelegenheid zijn om op eigen kosten deel te nemen. Dit zijn vaak kinderen uit gezinnen die het financieel erg moeilijk hebben en voor wie het absoluut onmogelijk is om zelf een vakantie te bekostigen. Voor de selectie van deze kinderen werken we samen met organisaties die deze gezinnen kennen en zich bijvoorbeeld bezighouden met hulpverlening bij schulden of andere sociale hulp.

Steun ook het Hellingfonds

Om dit voort te kunnen blijven zetten kunnen wij jouw steun goed gebruiken. Bij een boeking kun je een extra donatie doen aan dit fonds waarmee we extra plekken bekostigen. Doneren aan het fonds zonder een week te boeken kan natuurlijk ook. Je kunt je bijdrage overmaken op bankrekening NL 21 INGB 0004674654 ten name van Stichting Op de Helling onder vermelding van de tekst Hellingfonds, je postcode, huisnummer en e-mailadres. Je e-mailadres wordt enkel gebruikt voor de toezending van een bevestiging en het jaarverslag.